Eh, Pontifix?

Pontifix, wat een vreemde naam voor een vertaalbureau?

De naam Pontifix is afgeleid van het Latijnse Pontifex, wat bruggenbouwer betekent. In mijn ogen zet een vertaler niet alleen een tekst om van de ene taal in de andere, maar slaat hij daarbij tegelijkertijd een brug tussen twee taal- en cultuurgebieden.

De vertaler kijkt namelijk niet alleen op taalniveau naar een tekst, maar kent ook de maatschappelijke en culturele kenmerken van het taalgebied waaruit de tekst afkomstig is en het taalgebied waarvoor de vertaling bestemd is. Dat stelt hem in staat een vertaling te maken die perfect is afgestemd op de beoogde doelgroep.